« Treća osnovna škola » Bugojno je organizovana kao samostalna osnovna škola koja je upisana u sudski registar kao « Treća osnovna škola » Bugojno, pod brojem 1.098365, a na osnovu odluke Predsjedništva SO Bugojno, a od 03.10.l994. škola je promijenila dosadašnji naziv O.Š. « 9.septembar » Bugojno pod kojim je počela sa radom l975.god.U sastavu « Treće osnovne škole « radi i područna škola Kandija u kojoj su formirana dva kombinovana odjeljenja.

Address

Our Address:

bugojno

GPS:

44.047674060729655, 17.452123470916717

Telephone: